Informacje wstępne

Poniżej opisujemy funkcje zawarte w pakiecie narzędzi Shopify Connector Tool w wersji 1.0.22 oraz instrukcję instalacji na potrzeby wdrożenia.

Informacje o kompilacji

Integracja Shopify 1.0.22 jest przeznaczona do zastosowania na platformie BPA Platform 4.6 build 1944 lub nowszej. Komponenty mają wersję 1.0.22.0

UWAGA: Ten pakiet narzędzi został opracowany przez Orbis Software Benelux BV i został certyfikowany do użytku z platformą BPA przez Orbis Software Ltd T/A Codeless Platforms.

Nowe funkcje

Opisywana wersja zawiera następujące funkcje:

Zmiany w wersji 1.0.22

Dodano wsparcie dla Shopify API w wersji „2022-10”

Ta wersja narzędzia Shopify Integration obejmuje obsługę najnowszej przetestowanej wersji interfejsu API 2022-10.

UWAGA: W przypadku aktualizacji do nowszej wersji narzędzia Shopify Integration i ustawionej opcji „Użyj najnowszej przetestowanej wersji interfejsu API”, musisz edytować wszystkie kroki narzędzia Shopify Integration w istniejących zadaniach, aby upewnić się, że zostały zaktualizowane do najnowszego schematu. Kroki narzędzia zużywające dane wyjściowe z narzędzia Shopify Integration mogą również wymagać zmiany, jeśli używany schemat uległ zmianie. Zapobiegnie to potencjalnym niepowodzeniom zadań w czasie wykonywania.

Dodano nowy obiekt „Customers: Customer invite”

Obiekt Customers: Customer invite jest teraz dostępny z operacją Send Customer Invite. Ten obiekt umożliwia wysłanie zaproszenia do konta do klientów, których konta nie zostały jeszcze aktywowane.

Dodano nową właściwość do obiektu „Inventory: Locations”

Dodano nową właściwość limit do obiektu Inventory: Locations dla interfejsu API w wersji 2022-10 i nowszych. Ten dodatek ma na celu wsparcie dodawania paginacji opartej na kursorze.

Dodano nową właściwość do obiektu „Orders: Order”

Dodano nową właściwość merchant_of_record_app_id do obiektu Orders: Order dla wersji API 2022-10 i nowszych.

Dodano nowe właściwości do obiektu „Store properties: Shop”

Do obiektu Store properties: Shop dodano następujące nowe właściwości:

  • marketing_sms_consent_enabled_at_checkout
  • transactional_sms_disabled
Informacje o zmianach

Właściwość total_price_usd jest przestarzała od wersji Shopify API „2022-10”.

Dodano pomoc zakresów dla zamówień Fulfillment

Pomoc została zaktualizowana, aby zawierała informacje o ustawieniach aplikacji niestandardowej w Shopify podczas korzystania z operacji Get Fulfillment Orders i Get Fulfillment Order by ID.

Instrukcje Instalacji

Wymagane wersje platformy BPA

Do instalacji narzędzia Shopify Integration wymagana jest BPA Platform (dawniej „TaskCentre”) 4.6, build 1944 lub nowsza.

Kroki instalacji i aktualizacji

Poniżej opisano instalację narzędzia Shopify Integration:

Aby uruchomić instalator, kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny Shopify Integration.

Kliknij Install, aby rozpocząć proces instalacji.

Kliknij Next, aby rozpocząć kontynuować proces instalacji.

W razie potrzeby zmień domyślny folder instalacyjny. Naciśnij Next by kontynuować.
Naciśnij Install by uruchomić instalator.
Postęp procesu instalacji jest wyświetlany na ekranie.

Po zakończeniu kliknij Finish, aby zakończyć instalację.

Odśwież schemat

Jeśli zainstalowałeś zaktualizowaną wersję narzędzia Shopify Integration, musisz odświeżyć schematy w utworzonym połączeniu z Shopify, aby opisane wyżej aktualizacje, były dostępne dla istniejącego połączenia.

Robisz to w globalnej konfiguracji narzędzia, edytując istniejące połączenie i włączając opcję Update objects and operations. Schematy są odświeżane po zapisaniu tej zmiany. Ten proces należy powtórzyć dla każdego istniejącego połączenia, które zdefiniowałeś.

Kroki zadania, zawierające te połączenia również muszą zostać odświeżone, aby uwidocznić zmiany.

UWAGA: Jeśli nie odświeżysz połączeń, Twoje zadania będą nadal działać, ale nie będziesz mógł korzystać ze zaktualizowanych schematów. Jednak krok zadania zawierający usunięty obiekt lub pole zakończy się niepowodzeniem, chyba że połączenia zostaną odświeżone.

Pobierz

Aby pobrać Shopify Integration 1.0.22 skontaktuj się z Twoim Partnerem lub bezpośrednio z nami.