Elastyczna platforma integracyjna wprowadza liczne opcje wdrożenia, architekturę wieloinstancyjną oraz nowe narzędzia do automatyzacji i zarządzania.

BPA Platform 2024

Powiadamiamy o nowym wydaniu Platformy BPA 2024, najnowszej wersji szeroko stosowanego oprogramowania do integracji systemów i automatyzacji procesów biznesowych bez kodowania/low-code.

Platforma BPA 2024 wprowadza szereg nowych funkcji i możliwości, w tym różnorodne opcje wdrożenia (lokalnie lub jako iPaaS), architekturę wieloinstancyjną, Konsolę Zarządzania nowe narzędzia do zarządzania plikami umożliwiające import i eksport danych do oprogramowania do współdzielenia plików opartego na chmurze.

Nowe możliwości instalacji i skalowania

BPA Platform 2024 można hostować w chmurze (iPaaS) i/lub lokalnie, co znacząco redukuje koszty związane z integracją danych i automatyzacją procesów biznesowych. BPA Platform 2024 jest kompatybilna z większością baz danych do projektów integracyjnych chmury i hybrydy, szybka w instalacji i konfiguracji, z łatwością skalująca się do potrzeb.

BPA Platform 2024 wdrożona jako rozwiązanie iPaaS, konektory integracyjne i narzędzia automatyzacji Platformy BPA 2024 są hostowane, aktualizowane i utrzymywane przez Codeless Platforms lub partnera kanałowego, w zależności od modelu biznesowego. Umożliwia to użytkownikom końcowym skupienie się na kluczowych strategiach biznesowych bez potrzeby zakupu, wdrażania i zarządzania typowymi rozwiązaniami middleware na miejscu.

Nowa architektura

Platforma BPA 2024 wprowadza także architekturę wieloinstancyjną, która umożliwia dostawcom wdrożenie Platformy BPA w mniej niż pięć minut oraz hostowanie wielu instancji na jednym serwerze. Każdy klient korzysta wtedy z bezpiecznej, izolowanej bazy danych z możliwością zastosowania własnych protokołów dostępu. To nie tylko zmniejsza problemy z redundancją, ale także umożliwia dostawcom szybkie i łatwe onboardingowanie nowych klientów bez negatywnego wpływu na inne instancje.

Użytkownicy końcowi również mogą czerpać korzyści z wielu instancji, co pozwala im tworzyć i pracować z rozwojowymi, testowymi (UAT) i produkcyjnymi środowiskami. Mogą też tworzyć różne instancje dla różnych firm w ramach struktury grupowej.

Konsola Zarządzania i narzędzia

Nowa Konsola Zarządzania umożliwia dostawcom i użytkownikom łatwe monitorowanie i zarządzanie wieloma serwerami i instancjami w jednym ekosystemie. Dostawcy mogą centralnie odbierać powiadomienia o błędach dla wszystkich klientów hostowanych na tych serwerach oraz zarządzać wspólnymi cechami wewnątrz i między wieloma instancjami, takimi jak użytkownicy, narzędzia, połączenia, zadania, foldery i agenci.

System zdalnego przekazywania danych umożliwia bezproblemowe łączenie konkretnej instancji w środowisku chmurowym z indywidualnym zasobem lokalnym, gdzie nie istnieje bezpośrednie połączenie sieciowe, w tym zabezpieczenie end-to-end z podwójnym szyfrowaniem przy użyciu AES256, aby w pełni chronić Twoje dane.

Nowe narzędzia Import Płaskiego Pliku i Import Pliku XML umożliwiają łatwe importowanie i eksportowanie plików danych między systemami, w tym oprogramowaniem do współdzielenia plików opartym na chmurze, takim jak Google Drive, One Drive i SharePoint.

Ponadto, nowe Narzędzie do Zarządzania Plikami umożliwia użytkownikom przeprowadzanie licznych zautomatyzowanych działań, takich jak przenoszenie, kopiowanie, zmiana nazwy lub usuwanie pojedynczych lub wielu plików, z lokalizacji w lokalnym lub sieciowym systemie plików lub z dostawców przechowywania w chmurze. Możliwe jest także przesyłanie plików do serwera i z serwera przy użyciu wielu obsługiwanych protokołów przesyłu plików (FTP) na wskazany serwer FTP.

Interfejs graficzny

Intuicyjny projekt i graficzny interfejs użytkownika zapewniają wizualną reprezentację połączeń i procesów biznesowych, które są automatyzowane, pomagając przyspieszyć projektowanie i wdrożenie. Przebudowane konektory i pakiety szablonów mogą być również importowane, aby przyspieszyć projekty integracyjne, w tym rozwiązania eCommerce, ERP i międzyfirmowe. Ich przygotowanie i wdrożenie zajmuje minimalną ilość czasu.

Sue Dear, Dyrektor Produktu, Codeless Platforms: „Budując na sukcesie poprzednich wersji, BPA Platform 2024 została opracowana, aby jeszcze bardziej ułatwić integrację i automatyzację procesów dla naszych partnerów kanałowych i użytkowników końcowych. Teraz mają oni możliwość wdrożenia Platformy BPA w chmurze lub lokalnie, i mogą korzystać z szybkiej instalacji, zwiększonej skalowalności i poprawionej bezpieczeństwa. Szereg nowych narzędzi pomaga również w zarządzaniu zadaniami i automatyzacji danych. Wierzymy, że BPA Platform 2024 jest jednym z najmocniejszych, a jednocześnie najbardziej opłacalnych rozwiązań do integracji i automatyzacji procesów biznesowych dostępnych na rynku.”

Możliwości BPA Platform 2024

Możliwości BPA Platform 2024 obejmują:

 • Instalację w chmurze (iPaaS), lokalnie, lub hybrydową kombinację obu
 • Import i eksport danych do dostawców opartych na chmurze
 • Monitorowanie i zarządzanie wieloma serwerami i instancjami w jednym ekosystemie
 • Bezpieczne połączenie konkretnej instancji w środowisku chmurowym z indywidualnym zasobem lokalnym za pomocą systemu zdalnej przekazywania danych
 • Wykonywanie zadań na serwerach innych niż serwer, na którym zainstalowana jest Platforma BPA, za pomocą zdalnych agentów
 • Szybsze wdrożenie dzięki prebudowanym pakietom szablonów
 • Budowa prostych mikrorozwiązań i usług z dwoma lub trzema zadaniami
 • Bezpieczeństwo end-to-end z podwójnym szyfrowaniem przy użyciu AES256
 • Nowe narzędzie do zapytań bazy danych ODBC
 • Nowe Narzędzie do Zarządzania Plikami
 • Wsparcie dla SQL Server 2022
 • Wsparcie dla OData i wieloskładnikowego uwierzytelniania, w tym OpenID Connect, Azure Active Directory i OAuth2