W tym artykule zaprezentujemy, jak przeprowadzić konfigurację API Shoper i Shoper Premium w BPA Platform.

Dodanie pierwszej operacji API Shoper

Po uruchomieniu BPA Platform wybieramy z listy narzędzi = Tools, grupę Data Connectors, w niej znajduje się Web Service Connector. Można też bezpośrednio użyć skrótów, jeżeli wcześniej przypięliście do niej Web Service Connector.

konfiguracja-api-shoper.jpg
Na oknie Web Service Configurations klikamy przycisk Add, aby dodać nową konfigurację API.
konfiguracja-api-shoper-premium
Następnie w oknie New Configuration określamy nazwę własną usługi, którą będziemy posługiwać się potem w systemie w każdym Tasku. Następnie oznaczamy typ usługi. W tym przypadku wybieramy opcję ostatnią. Klikamy OK, by przejść dalej.
konfiguracja-api-shoper-premium
Teraz w otwartym oknie HTTP Web Service Configuration przechodzimy na zakładkę Web Service Root. Uzupełniamy adres API sklepu Shoper = wprowadzamy w miejsce TWOJ-SKLEP.shoparena.pl, Twój adres sklepu. I przechodzimy na zakładkę Operations.
konfiguracja-api-shoper-premium

Dla przypomnienia dokumentację api Shoper znajdziemy tutaj = https://developers.shoper.pl/ . A konfigurację udostępnienia API w samym Shoper przeprowadzimy, korzystając z informacji zawartych na stronie producenta tutaj = https://www.shoper.pl/help/artykul/jak-w-shoperze-utworzyc-dostep-po-api/ .

Przy konfiguracji dostępu do API zapamiętajmy login i hasło, będą potrzebne do wygenerowania tokenu, po którym będziemy komunikowali się z API Shoper. Dobrą praktyką jest dodanie w BPA Platform zmiennych globalnych, które dane logowania będą przechowywały.

Przejdźmy zatem do dodania pierwszej operacji.

konfiguracja-api-shoper-premium
konfiguracja-api-shoper-premium

Zaczniemy od operacji, dzięki której będziesz uzyskiwał token.

Więcej informacji o sposobach autoryzacji API Shoper znajdziesz tutaj = https://developers.shoper.pl/developers/appstore/oauth/exchanging-auth-code-for-access-token

My skonfigurujemy ją następująco:

  1. najpierw przejdziemy na zakładkę URL
  2. zaznaczamy opcję Use the connection URL, tym samym będziemy mieli podstawę do budowania request’u
  3. w Imput parameters dodajemy parametry, w tym przypadku jest to customer_id i customer_secret
  4. następnie poniżej budujemy cały url = dodane parametry możemy przeciągnąć-i-upuścić w odpowiednie miejsca w adresie. (są to wartości w nawiasach klamrowych).
konfiguracja-api-shoper-premium

Teraz sprawdźmy czy operacja odpowiada. W wyniku testu tej operacji otrzymamy token.

Przechodzimy do zakładki Output Data. Zaznaczamy Output required, a następnie klikamy przycisk Send test message.

konfiguracja-api-shoper-premium

Pojawi się nam okno Test Web Service Configuration. Tutaj wybieramy wcześniej przygotowaną metodę, następnie na liście parametrów, przypisujemy im wartości. Mamy odpowiednio:

  1. customer_id = login API Shoper
  2. customer_secret = hasło API Shoper

Są to parametry przez nas wcześniej skonfigurowane. Klikamy przycisk Test.

konfiguracja-api-shoper-premium
W odpowiedzi powinniśmy zobaczyć w Results odpowiedź z API Shoper. Między innymi jest tutaj token API Shoper, jego ważność oraz typ.
konfiguracja-api-shoper-premium

Po kliknięciu w przycisk Close, wrócimy do okna Define HTTP Operation na zakładkę Output Data. Teraz otrzymany komunikat przekształcimy w schemat, który operacja będzie wykorzystywała podczas wywołania operacji w Tasku. API Shoper zwróciło nam wynik w JSON.

Klikamy kolejno przycisk Infer schema from XML or JSON, otrzymujemy w polu z JSON schemat, a następnie walidujemy schemat odpowiedzi klikając przycisk Validate Schema.

konfiguracja-api-shoper-premium

Teraz możemy kliknąć przycisk OK i zakończyć definiowane operacji.

Podsumowanie

W tym artykule nauczyłeś się jak dodać autorycję API Shoper. W koljenym materiale zobacz: Jak dodać operację API Shoper.