Digital Transformation, czyli transformacja cyfrowa to prawdopodobnie zdanie, które nie raz słyszałeś lub czytałeś w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ było ono szeroko używane przez Prezesów, Dyrektorów Generalnych, Liderów i Analityków podczas dyskusji o tym, jak firmy mogą pozostać konkurencyjne i istotne (widoczne) w cyfrowym świecie.

W rzeczywistości to właśnie to ostatnie stwierdzenie określa, czym właściwie jest transformacja cyfrowa. To nie jest kolejna oszałamiająca koncepcja tylko dla elity – to po prostu umiejętność i zrozumienie, jak prowadzić biznes w cyfrowym świecie.

Technologia cyfrowa jest już zakorzeniona we wszystkich aspektach działalności biznesowej – niezależnie od tego, czy jest identyfikowana jako element Digital Transformation, czy nie –  dzięki wdrożeniu oprogramowania biznesowego, technologii mobilnej i nowych maszyn. Tylko jak szeroko to wykorzystujesz w Twojej organizacji?

I to jest główne pytanie w związku z transformacją.

Każdy biznes jest inny i będzie zawsze miał swój własny plan czy strategię. Dlatego trudno podać konkretną definicję transformacji cyfrowej. Jednak powszechnie przyjmuje się, że to przyjęcie i integracja inteligentnych technologii cyfrowych w każdym aspekcie działalności firmy oraz idąca za tym fundamentalna zmiana w sposobie działania firmy i podejmowaniu interakcji z klientami.

Digital transformation. Dlaczego jest to ważne?

Firmy, które nie zaczną myśleć o transformacji cyfrowej i wdrażać swoją strategię cyfrową, zostaną w tyle za konkurencją.

Wymagania klientów są niezwykle wysokie i wszystko wskazuje, że będą stale rosnąć. Klienci oczekują, że oferowane usługi i związane z nimi doświadczenia zakupowe będą działać płynnie, międzyplatformowo (na urządzeniach mobilnych, komputerach, laptopach) i bezpieczne w erze cyfrowej. Jeśli istniejące systemy biznesowe nie działają, klienci po prostu unikają produktu lub usługi i pójdą gdzie indziej.

Podobnie pracownicy muszą być w pełni zaangażowani i mieć do dyspozycji odpowiednie narzędzia, aby wykonywać swoją pracę w najbardziej wydajny i produktywny sposób. Można to uzyskać poprzez wykorzystanie w firmie urządzeń mobilnych i wprowadzenie intuicyjnych, szybko adaptowanych, systemów biznesowych oraz poprzez usuwanie procesów manualnych na rzecz automatyzacji powtarzalnych zadań. Te elementy umożliwią pracownikom skoncentrowanie się na bardziej produktywnych zadaniach.

Dobre doświadczenia użytkownika zarówno klienta, jak i pracownika, mają kluczowe znaczenie.

Nowoczesne technologie bardzo ułatwiają tworzenie nowych, przełomowych i ekstremalnie prostych w użyciu, rozwiązań. To dzięki nim, nowe firmy mogą szybko i skutecznie tworzyć ofertę, która może zastąpić działania i usługi tradycyjnie wykonywanych przez firmy o bardziej ugruntowanej pozycji. Dlatego organizacje muszą upewnić się, że pozostaną konkurencyjne, nie tylko dostarczając produkty i usługi, których wymagają klienci, ale także poprzez niezwykle wydajny i zorientowany na klienta sposób.

Strategie przetrwania firmy będą określane przez sposób wdrażania i wykorzystywania technologii cyfrowych. Dlatego każda organizacja musi brać pod uwagę i stale oceniać skuteczność jej procesów i systemów. Należy przyjąć do oceny zarówno początkowe doświadczenie klienta na stronie internetowe lub w sklepie eCommerce, po bardziej ukierunkowane działania, takie jak, analityka predykcyjna, księgowość, dokładne prognozowanie biznesowe, sprzedaż i marketing, monitorowanie w czasie rzeczywistym i natychmiastowa obsługa klienta. Technologia sama w sobie nie stanowi o skali cyfryzacji przedsiębiorstwa, tylko jej wykorzystanie w dostosowaniu i reagowaniu na potrzeby rynkowe klientów oraz, wynikający z jej właściwej adaptacji, wyraźny wzrost przedsiębiorstwa.

Co można zrobić?

Większość firm już zaczęła cyfrową transformację w takiej czy innej formie, poprzez wykorzystanie systemów CRM/ERP i mediów społecznościowych do analityki dystrybucji. Jednak to sposób, w jaki te systemy i urządzenia współdziałają ze sobą, będzie decydował o sukcesie firmy.

Wdrożenie cyfrowej transformacji wpływa na każdą część biznesu. Wszyscy muszą być zaangażowani w ten proces, od góry do dołu – od księgowości i marketingu po zarządzanie i magazyn. Ponieważ każdy dział działa w oparciu o własną technologię najczęściej własne, dziedzinowe systemy informatyczne, istotne jest aby systemy i urządzenia techniczne były połączone i w pełni zintegrowane z innymi systemami dziedzinowymi przedsiębiorstwa, aby działały płynnie.

Przekształcenie procesów w organizacji z dnia na dzień jest prawie niemożliwe i niewskazane. Organizacje mogą łatwo zacząć koncentrować się na kluczowych aspektach działalności, którymi należy się zająć, i identyfikować możliwości, które mogą pomóc połączyć ludzi, dane i procesy w celu zapewnienia doskonałej obsługi klienta i utrzymania przewagi konkurencyjnej w cyfrowym świecie.